Print

1) Mr Panos Neokleous is the President of Nicosia Aeroclub.